М. Фридмен


Milton Friedman, 1912-2007
Милтон Фридмен